Skip to main content

רכשו סרטון : "ראייה טבעית ללא משקפיים"

video-course
1 ₪  

ראייה טובה בפגישה אחת, תשלום לאחר קבלת ראייה תקינה.

כדי לראות טוב בלי משקפיים, הראייה חייבת להיות סטריאוסקופית. זאת אומרת שכל חצי מהמוח שולח פקודות רק לעין שלו. באותו זמן, החצי השני של המוח שולח פקודות לעין השנייה. כך כל עין רואה בו-זמנית תמונה שהעין שלה בלבד מסתכלת עליה. כל תמונה שהעין רואה, המוח שם אחת על השנייה. לכן, המוח רואה תמונה תלת-ממדית, כלומר סטריאוסקופית. ראייה סטריאוסקופית היא ראייה שבעזרתה לא צריך משקפיים.

כדי לרכוש ראייה סטריאוסקופית, יש להשתמש בסרטון "mnemo-color-heb".
1. בסרטון זה מראים טבלה המורכבת מסמלים שונים שצריך לזכור.
2. כל סמל מוצג בצבע אדום ובצבע כחול.
3. על סמלים אלה יש להסתכל בשתי העיניים דרך משקפיים עם מסננים אדום-כחול.
4. כל עין תסתכל כך דרך המסנן שלה.
5. חשוב מאוד להסתכל על הסמלים לחלופין: פעם למרחק קרוב ופעם למרחק רחוק.
6. הסתכלות חלופית פעם למרחק קרוב ופעם למרחק רחוק מאפשרת לצירים האופטיים של שתי העיניים להתכנס בנקודה אחת: הן קרוב והן רחוק, מה שיאפשר לראות בבירור גם את הסמלים הקרובים וגם הרחוקים.

כדי לשמור על ראייה טובה בלי משקפיים גם אחרי מפגש אחד וגם כל החיים, יש להאזין בקביעות כל יום להקלטת האודיו בשם "Mnemo-color sborka".
בזמן ההאזנה להקלטת אודיו זו, הסטריאוסמלים שזכרתם יתחדשו בזיכרון שלכם באותם מקומות בטבלה ובאותם מרחקים שראיתם אותם בעזרת הסרטון "mnemo-color-heb".